Home

Heb je wat gemist of wil je nog wat extra uitleg?

Hier vind je het antwoord op al je vragen.

Onderwijs dichterbij!

 

Ontstaan:

Deze website is jaren geleden ontstaan als idee vanuit de leerkrachten. Echter tijdens de corona pandemie in 2020 kwamen de vormgeving en het inrichten van de website in een stroomversnelling en werd er actief gebruik van gemaakt.
Via instructievideo’s bekijken basisschoolleerlingen de leerstof. Met behulp van een digitaal device (tablet, iPad, pc, laptop) kunnen de leerlingen de lesstof tot zich nemen.

 

Pre-teaching:

Basisschool Noorderlicht is enorm voorstander van pre-teaching. Pre-teaching is een vorm van differentiatie in het onderwijs waarbij je het kind voorafgaand aan de les instructie geeft over de les die gaat komen. Hierdoor hoort de leerling de uitleg, van bijvoorbeeld de rekenles, tweemaal. Dit heeft een positief effect op de leerresultaten en het zelfvertrouwen van het kind. De pre-teaching kan door de leerkracht zelf gedaan worden, maar vaak is dit moeilijk te organiseren. Onze leerkrachten maken daarom instructievideo’s voor het pre-teachen.

 

Ziek of langdurig ziek:

Kinderen die een paar dagen thuis zitten of voor een langere tijd thuis zijn in verband met ziekte kunnen via deze site de instructievideo’s bekijken. Zo blijven zij actief deelnemen aan het onderwijs. Op deze manier willen we voorzien in de leerstof voor de leerling en de achterstand beperken. Tevens behouden zij contact met de leerkracht via Teams.

 

Lesdag:

Tijdens het onderwijs op afstand hebben onze leerlingen een lesdag van 9 uur tot 12 uur. We beperken ons in eerste instantie tot de kernvakken rekenen, (begrijpend) lezen, taal en spelling. De wereldoriënterende vakken komen er stap voor stap bij. De leerkrachten zijn in dit tijdsbestek via beeldbellen voor de leerlingen bereikbaar. Tevens geven zij online instructie aan de leerlingen. Dit gebeurt in groepjes of individueel.
De leerkrachten zijn voor ouders bereikbaar via mail, Teams of WhatsApp.

 

Device:

Om deel te nemen aan instructiegemist.nl dient de leerling van groep 3 t/m 8 hun eigen leerling-iPad met Apple pencil en/of werkboekjes van school mee te krijgen. (Deze dienen weer mee naar school te komen wanneer de lessen op school weer worden hervat.)

 

Tabbladen:

Via de tabbladen kunt u naar de pagina’s van de verschillende groepen. Hier vindt u verdere informatie met betrekking tot onderwijs op afstand. Het gebruik van verschillende digitale omgevingen, instructievideo’s per leerjaar en tips om thuis bewegingsonderwijs toe te passen.

 

Heeft u vragen? Tips? Klik dan op de groene button ‘stuur een mailtje’.

Heb je nog vragen? Stuur ons een mailtje!