Privacy

Bescherming persoonlijke gegevens

 

Inleiding
Als u voor ATO-Scholenkring hebt gekozen, worden uw persoonsgegevens en die van uw kind verwerkt. Persoonsgegevens zijn gegevens die persoonlijke informatie over u en uw kind bevatten, zoals adresgegevens, telefoongegevens bij calamiteiten maar ook de schoolresultaten van uw kind. ATO-Scholenkring verwerkt gegevens die o.a. nodig zijn om de ontwikkeling van uw kind te kunnen volgen. Dit is vertrouwelijke informatie en het is belangrijk dat ATO-Scholenkring deze informatie goed beschermt.

 

Leerlingendossier
Binnen ATO-Scholenkring worden persoonlijke gegevens van kinderen opgeslagen in een leerlingendossier. De school houdt een leerlingendossier bij om de ontwikkeling van uw kind te volgen en voortgang te registreren. Verder kunnen gegevens anoniem worden gebruikt voor statistiek en onderzoek. Het leerlingendossier is alleen digitaal toegankelijk voor een geautoriseerd persoon. De toegang is beveiligd met wachtwoorden.

 

Inzage
Ouders hebben het recht om persoonsgegevens of de gegevens van uw kind in te zien of er een kopie van te ontvangen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de directeur van de school waar u kind staat ingeschreven. De school is verplicht om binnen vier weken na uw verzoek uw gegevens te laten inzien of een kopie toe te sturen. Het recht op inzage of kopie van uw persoonsgegevens kan in hoge uitzondering worden geweigerd als dit in het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van een ander is.

 

Wijzigingen
De school maakt van elke leerling een dossier en u hebt invloed op wat er wel en niet in mag staan. Zo kunt u aanvullingen of wijzigingen in uw persoonsgegevens laten opnemen. Binnen vier weken na uw verzoek laat de betreffende school schriftelijk weten of het verzoek wordt opgevolgd.

 

Beveiliging
ATO-Scholenkring is verplicht alles in te zetten om de persoonsgegevens van u en uw kind zo goed mogelijk te beveiligen: afgesloten kasten, deuren met sloten en de hoogste beveiliging van het leerlingadministratie-systeem. ATO-Scholenkring heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met partijen die gegevens verwerken voor de uitvoering van het onderwijs.

 

Vertrek
Uw persoonsgegevens en die van u kind worden niet langer bewaard dan nodig is. Wanneer uw kind naar het middelbaar onderwijs gaat worden de gegevens over uw kind nog twee jaar bewaard. U kunt het dossier eerder laten vernietigen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur van de school. Als uw kind naar een andere school gaat, kunt u de gegevens van uw kind laten overdragen.

 

Geheimhoudingsplicht
De persoonsgegevens van uw kind worden gebruikt door medewerkers die met de ontwikkeling van uw kind te maken hebben. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding. Zij geven persoonsgegevens alleen aan partijen buiten ATO-Scholenkring door, nadat u daarover geïnformeerd bent en daar toestemming voor hebt gegeven.

 

Meer informatie?
Als u nog vragen hebt of meer wilt weten over bescherming persoonlijke gegevens, dan kunt u uw vragen per email sturen aan info@bsnoorderlicht.nl